Aestima-Clinic-Beauty-with-innovation.jpg

"Beauty with innovation"

Aestima Clinic

นวัตกรรมความงามและศาสตร์ชะลอวัยที่คัดสรรมาเเล้ว บนแนวคิดมาตรฐานระดับสากล พร้อมด้วยการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่จริงใจและเหมาะสมกับความต้องการของคนไข้มากที่สุด เส้นทางของการสร้างสรรค์ความงามจะพัฒนาไปอีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ เทคโนโลยี ทีมแพทย์ ทีมงาน การให้บริการ ทุกภาคส่วนพร้อมจะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดทุกครั้งที่คนไข้กลับไปจากเอสติมา คลินิก

หมอตั๋ง
หมอติ๊บ
หมอบอล
Dr. Oil
Dr. Tung
Dr. Tib
Dr. Bon
Dr. Oil
previous arrow
next arrow

ก้าวเป็นผู้นำด้านความงามและศาสตร์ชะลอวัย

โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคคลากร และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความปลอดภัยและผลลัพธ์ของคนไข้เป็นที่ตั้ง ไม่หยุดพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การบริการในทุก ๆ จุดในเอสติมา คลินิก ดียิ่งขึ้น

Dr.Tung-Aestima.jpg
Dr.Tung-Aestima-Certificate.jpg

Doctor of medicine (M.D.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2009

Master Business of Administration (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2019

Dr. Tib - Aestima,jpg
Dr.Tib

Doctor of medicine (M.D.) วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2007

Diploma of Clinical Dermatology, University of London, U.K., 2014

Doctor-Bon-Profile.jpg
Dr.Bon.jpg

Doctor of medicine (M.D.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

American Board of Anti – Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)

Dr.Oil-Aestima.jpg
Dr.Oil.jpg

Doctor of medicine (M.D.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

American Board of Laser Surgery

ต้องการปรึกษาปัญหาความงามกับ Aestima

ฟอร์มปรึกษาปัญหา (หน้าแรก)